• Leptirići – obilježavanje Međunarodnog dana dječjih prava, čitamo slikovnicu te razgovaramo na temu

Leptirići – imenovanje i prepoznavanje slova, pridruživanje slovaLeptirići – podizanje svijesti o odgovornosti za zaštitu djece u prometu