• Simbolička igra u kuhinji

Leptirići – Likovna aktivnost: slikanje lišćem (tempera)Ribice – Prvi dan predškole