• Leptirići – stvaranje vlastite sliko priče, poticanje na kreativnost i maštu

Leptirići – Valentines day, greeting cardsLeptirići – poticanje na nizanje brojeva od 1 do 20 uz pomoć kamenčića