• Leptirići – učenje i ponavljanje brojeva uz pano s brojevima i materijalima za izrezivanje, poticaj razvoja spoznaje, fine motorike i koncnetracije

Leptirići – likovna aktivnost izrada leptira za dramatizaciju slikovnice Mali majmun u velikoj brizi, poticaj razvoja dramskog izražavanja, govora i samopouzdanjaRibice – dramatizacija igrokaza Bubamara i cvijet uz štapne lutke, razvoj govora, samopouzdanja