• Leptirići – zajednička aktivnost izrade vlastitog sapuna, razvoj spoznaje i poticanje na suradnju među djecom

Leptirići – likovna aktivnost slikanja obojenom sapunicom i puhanje mjehurića, razvoj kreativnosti i usvajanje neobične tehnike slikanjaRibice – Road (traffic) signs, izrada prometnih znakova od kartona, razvoj spoznaje, razvoj svijesti o sigurnosti u prometu te poticanje suradnje