• Ribice – centar kuhinje, igre uloga na temu dolazak i odlazak iz vrtića, mama kuha ručak  i dočekuje djecu

Ribice – boravak u dvorani, pokretne igre, Ide maca oko tebe, poticanje prirodnih oblika kretanja, brzine i koordinacije prilikom trčanja u krugRibice – igre na snijegu, boravak na zraku