• Ribice – First steps 1 workbook, where is.. bojanje slike prema predlošku uz opisivanje, carpet is on the floor

Ribice – Check in, check out plakat s ribicama, razvoj vizualne percepcije te pamćenja i uočavanjaRibice – obilježavanje blagdana Sv. Nikole, crtanje sv. Nikole po predlošku, poticanje razvoja zapažanja detalja te grafomotoričkih vještina