• Ribice – igre u dvorani i na otvorenom, usvajanje elementarnih igara, povezivanje tjelesnih i glazbenih aktivnosti, razvoj koordinacije, ravnoteže i suradnje

Frfići-mozgalići – pokus sa slamkama u vodi, U kojim se uvjetima podiže tekućina u slamci, spoznaja o tlaku u tekućini, hidrostatikaRibice – likovna aktivnost crtanja ugljenom, tema Što ću biti na maskenbalu, usvajanje nove tehnike, razvoj kreativnosti i likovnih vještina