• Ribice – igre u parku, pisanje prstima u pijesku, razvoj senzomotorike i kreativnosti

Leptirići i Ribice – briga o cvjetnjaku, čupanje korova, poticanje na očuvanje okoliša, razvoj suradnjeBubamare – ilustracija pjesme Riba, ribica – razvoj pamćenja, usvajanje rima i novih riječi