• Ribice – Izrada plakata s pravilima ponašanja skupine – vježbe grafomotorike

Dvotjedno klizanje na VelesajmuMeđunarodni dan dječjih prava, 20.studeni