• Ribice – izrada ribica od kolaža, rezanje i ljepljenje, razvoj fine motorike prstiju i šake, osjećaja za estetiku i kreativnosti

Ribice – igre na otvorenom, izrada snjegovića, poticanje suradničkih odnosa, timskog rada i osjećaja pripadanja grupiRibice – predškolske aktivnosti, slaganje abecede, povezivanje slova i pojmova, razvoj predčitačkih vještina