• Ribice – Likovna aktivnost bojanje svijeća, obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Ribice – Istraživačke aktivnosti s plodovima jeseni i prirodnim materijalom, razvoj fine motorike prstiju, te razvoj senzomotorike i spoznajeRibice – Likovna aktivnost crtanje drvenim ugljenom, obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja nad djecom