• Ribice – likovna aktivnost na temu this is me, my handprint and fingerprint, otiskivanje uz imenovanje

Ribice – jezične i jezično-taktilne igre, proširivanje vokabulara i poticanje predčitalačkih vještina kroz igruRibice – likovno kreativna aktivnost, kaširanje, izrada zdjela za plodove jeseni, razvoj spoznaje o recikliranju