• Ribice – Likovna aktivnost slikanja vodenim bojama, tema Sea animals,  imenovanje, poticanje na dosjećanje i opisivanje nacrtanog

Ribice – Likovna aktivnost slikanja temperama na temu šumske životinje uz zvučnu podlogu šumskih zvukova, poticanje na razvoj mašte i kreativnosti, razvoj spoznaje o životinjskim staništimaRibice – završna svečanost, priredba, podjela diploma