• Ribice – razvoj motorike šake i prstiju, origami – izrada brodova i oslikavanje istih vodenim bojama

Ribice – istraživačke aktivnosti s vodom, razvoj spoznaje i logikeRibice – zajednička likovna aktivnost na temu more i morske životinje, razvoj kreativnosti, mašte, suradnje