• Ribice – rezanje artikala na zadano slovo, razvoj fine motorike ruku, koordinacija ruka-oko, suradničko učenje

Ribice – mirne aktivnosti, razvoj pažnje i koncentracijeRibice – spontana likovna aktivnost, izrada drveta i prašume, rezanje i ljepljenje, razvoj fine motorike ruku, kordinacije ruka-oko i kreativnosti