• Ribice – Svjetski dan hrane – Food, učenje novih pojmova uz radne listiće, slikovni rječnik i piramidu prehrane

Ribice – Moja obitelj, My family, nastavak projekta, likovna aktivnost, tehnika – tuš u boji, raspravaHumanitarna akcija u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Trešnjevka