Ribice - tema - životinje, tehnika - drvena olovka, aktivnost na poticaj jednog dječaka

20/05/2016
  • Ribice – tema – životinje, tehnika – drvena olovka, aktivnost na poticaj jednog dječaka

Leptirići i Ribice – boravak na zraku, jedni u sportu, drugi u istraživanju rastresitih materijalaRibice i Leptirići – Proljetno cvijeće, tehnika – plastelin