• Ribice – upoznavanje s godišnjim dobima i vremenskim promjenama u okolišu, izrada drveta tehnikom otiskivanja tempera, širenje spoznaja o okolišu

Ribice – slobodna igra, manipuliranje materijalima, slaganje kockica i čaša, razvoj pažnje i koncentracije, usvajanje spoznaja o ravnotežiRibice – usvajanje pojmova o geometrijskim tijelima