• Ribice – zajednička likovna aktivnost na temu more i morske životinje, razvoj kreativnosti, mašte, suradnje

Ribice – razvoj motorike šake i prstiju, origami – izrada brodova i oslikavanje istih vodenim bojamaŽirafice i Lavići – pričanje slikopriče Bubamara i gljivica, poticanje na ranu pismenost kroz čitanje i ponavljanje, poticaj razvoja suradnje i pomoći u nevolji