• Ribice – završna svečanost, priredba, podjela diploma

Ribice – Likovna aktivnost slikanja vodenim bojama, tema Sea animals, imenovanje, poticanje na dosjećanje i opisivanje nacrtanogIzložba projekata za pedagošku godinu 2018.-2019.