• Zečići – poticanje razvoja senzomotorike proučavanjem senzornih vrećica na svjetlećem stolu

Zečići – boravak u dvorani, poticanje razvoja motorike cijelog tijela aktivnostima penjanja i provlačenjaLeptirići – istraživanje bundeve, učenje pjesmice Bundeva i izrada juhe, poticaj razvoja preciznosti, kreativnosti i samostalnosti