• Zečići – simbolička igra restorana i izrada sladoleda, razvoj kreativnosti, suradnje, fine motorike i komunikacije

Zečići i Bubamare – zajednička istraživačka aktivnost s ledomLeptirići – boravak na zraku, usvajanje pojma količine uz prelijevanje vode, poticanje na suradnju