• Zima u Ribicama…

Humanitarne aktivnosti Dječjeg vrtića FrFi…Ribice, eksperimentiramo bojama; učimo brojeve i slova; vježbamo grafomotoriku