• Žirafice – čitanje slikovnice Nezadovoljna bubamara, poticaj razvoja govora i pažnje

Lavići – imenovanje i prepoznavanje osnovnih emocija, poticaj razvoja spoznaje, socio – emocionalnog razvoja i razvoja govoraŽirafice – razvoj fine motorike šake i prstiju te okulomotorike kroz aktivnost Pomozi bubamari da dođe do cvijeta