• Žirafice i Lavići – pričanje slikopriče Bubamara i gljivica, poticanje na ranu pismenost kroz čitanje i ponavljanje, poticaj razvoja suradnje i pomoći u nevolji

Ribice – zajednička likovna aktivnost na temu more i morske životinje, razvoj kreativnosti, mašte, suradnjeŽirafice i Lavići – senzorna aktivnost, istraživanje pjene i boje, poticaj razvoja taktilne percepcije i suradnje