• Bubamare – Obilježavanje Majčinog dana; likovna aktivnost otiskivanje ruke na papir i izrada cvijeća, razvoj taktilne percepcije te kreativnosti

Što učiniti kada se dijete jako boji?Bubamare – prepoznavanje i imenovanje sebe i drugih na fotografijama, poticanje razvoja svijesti o sebi te samopoimanja, poticanje pozitivnih emocija među djecom