• Bubamare – sviranje na bocama po bojama u sklopu projekta Istraživanje zvuka, razvoj pažnje i slušne percepcije

Bubamare – izrada gusjenice, lijepljenje pompona na zadani oblik, razvoj koncentracije, fine motorike i preciznostiZečići – predstava prometom te poticanje razvoja fine motorike kroz likovnu aktivnost na temu semafor