• Frfići mozgalići – kreiranje vlastitih prometnih znakova i priča o njima, poticanje kreativnosti i govornog izražavanja

Leptirići – Engleski – colorful umbrellas, bojanje kišobrana po zadanoj boji uz imenovanje bojeRibice – creative activity, making a bird of a sock, rice and true feathers