• Lavići – aktivnost na zraku. Istraživanje boja te stavljanje predmeta u međuodnos- Obilježavanje Svjetskog dana glazbe

Ribice – Playing outside, boys do tic-tac-toe and girls act the songs and choreography of the final ceremonyLavići – istraživačko – spoznajna aktivnost za obilježavanje prvog dana ljeta. Igra vodom i brodićima od leda – pliva ili tone