• Lavići – likovna aktivnost izrade vatrometa; otiskivanje tuljca u temperu i miješanje boja; poticanje na kreativnost

Lavići – istraživačka aktivnost taktilnim rukavicama; upoznavanje različitih tekstura, razvoj fine motorike i okulomotorikeBubamare – bojanje pahuljica temperama, razvoj mašte i kreativnosti