• Lavići – pričanje priče Veliki i mali list uz dramatizaciju sa štapnim lutkama. Poticaj razvoja dramskog izražavanja, govora i pažnje

Lavići – likovna aktivnost lijepljenje lišća na zadani predložak – jež. Razvijanje fine motorike prstiju i šake, razvoj taktilne percepcije, pažnje i koncentracijeLavići – zajednička igra slaganja kolutova na tuljak. Poticaj razvoja fine motorike, suradnje i pažnje