• Lavići – rad na projektu, razvoj motorike šake i prstiju provlačenjem i lijepljenjem pom-pona.

Bubamare – rad na projektu, hranjenje bebe, usvajanje zdrave prehrane, razvoj fine motorike, preciznosti te koncentracije.Lavići – završne aktivnosti na temu Jesen uz puzzle i poklapalicu; razvoj logike i spoznaje.