• Leptirići – čitanje slikovnice, poticanje na razumijevanje pročitanog i opis radnje.

Žirafice – trganje krep papira, oblikovanje i ljepljenje na motiv ribe. Poticanje na finu motoriku šake, kretivnost i vizualnu percepciju.Leptirići – važnost zdrave prehrane kao preduvjet za zdravlje djeteta, zajednička priprema voćne salate.