• Leptirići engleski – experiment with oil and water.

Leptirići – važnost zdrave prehrane kao preduvjet za zdravlje djeteta, zajednička priprema voćne salate.Ribice – math train – preschool math activity.