• Leptirići engleski – learning fruits and vegetables, making our own garden.

Leptirići – pokus, učimo kako filtrirati prljavu vodu.Frfići mozgalići – nastavak rada na temu `Svemir`, istraživanje i izrada pokusa `Moon rock`. Promatranje i bilježenje nakon 24 h.