• Leptirići engleski – making a poster for `World Day for the Prevention of Child Abuse`.

Leptirići – obilježavanje Međunarodnog dana dječjih prava kroz zajedničku aktivnost i razgovor.Ribice – celebrating the World Day for Prevention of Child Abuse developing motor skills and creativity.