• Leptirići engleski – Shapes, trace the lines worksheets

Leptirići – uređenje garderobnog prostora; poticanje na kreativnost, vizualnu percepciju i timski radLeptirići- likovna aktivnost Uskrsni zeko, poticanje na finu motoriku i kreativnost