Leptirići- poticanje grafomotoričkih vještina kroz različite drvene didaktičke predloške

01.10.2021.
  • Leptirići- poticanje grafomotoričkih vještina kroz različite drvene didaktičke predloške

Leptirići- likovna aktivnost temperom na temu jesenskih plodova; poticanje na prepoznavanje teksture i bojaRibice- istraživačka aktivnost skidanja kukuruza s klipa; razvoj senzomotorike i fine motorike prstiju te razvoj spoznaje o jesenskim aktivnostima