• Leptirići – poticanje na preciznost bojanja unutar zadanog u kojoj sudjeluje velik broj mišića ruke, šake i prstiju.

Žirafice – nastavak projekta, tapkanje spužvicom na predložak.Leptirići – razvijanje ekološke osjetljivosti kod djece.