• Ribice – dramatizacija igrokaza Gdje je dragulj uz štapne lutke, razvoj samopouzdanja  suradnje

Leptirići – summer and holidays vocabulary, English picture dictionary, point the sea, beach, bucketRibice – likovna aktivnost, izrada riba od PNM-a i oslikavanje temperama, razvoj fine motorike, kreativnosti