• Ribice i Leptirići – predstava Plačko.

Ribice – Practice sensory perception and fine motor skills through an engaging game.Bubamare – istraživačka aktivnost, razmazivanje jestivog šlaga po predlošku ovce, razvoj taktilne percepcije kroz istraživanje.