• Ribice – poticanje na razvoj mašte i kreativnosti prema pročitanoj priči Jesen na putu

Ribice – poticanje na razmišljanje, održavanje pažnje pri rješavanju mozgalia i zagonetkaRibice – zajednička spontana igra, slaganje prema šabloni, poticanje na suradnju i međusobnu interakciju