• Ribice – World Food Day.

Ribice – math train – preschool math activity.Ribice – završna priredba predškolaraca, izvedba pjesmica i recitacija pred roditeljima s ciljem stjecanja samopouzdanja za javne nastupe.