• Ribice – završna priredba predškolaraca, uvježbane pjesmice i recitacije predstavili smo našim roditeljima s ciljem stjecanja samopouzdanja za javne nastupe

Ribice – igra frizbi za vrijeme boravka na zraku. Poticanje na razvoj fizičke aktivnosti i suradničke igreBubamare – senzorička vrećica sa sjemenkama tikvice, poticanje na opuštanje i razvoj taktilne percepcije