• Žirafice – bojanje po modelu. Razvijanje osjetljivosti za likovne elemente (boja, linija).

Lavići – likovno istraživačka aktivnost šaranja stretch folije na zraku. Poticanje na istraživanje kroz igru, usvajanje grafomotorike i okulomotorikeŽirafice – boravak na zraku, bacanje kolutova u boji, razvoj preciznosti, okulomotorike, koordinacije