• Žirafice – likovna aktivnost na temu Snjegović, slikanje temperom i bojanje pastelama, razvoj fine motorike, kreativnosti

Žirafice – izrada pahuljice od savitljive žive i perlica. Poticanje na razvoj fine motorike i brojanje perlica prilikom nizanja.Lavići – istraživačka aktivnost taktilnim rukavicama; upoznavanje različitih tekstura, razvoj fine motorike i okulomotorike