• Bubamare – obilježavanje prvog dana proljeća, likovna aktivnost, otiskivanje boje ispunjenim balonom, izrada cvjetova.

Bubamare – obilježavanje Dana djece sa Down sindromom, igra na naš način, zamjena papučica.Bubamare – rana spoznaja o povrću, razvoj pažnje, koncentracije te usvajanje naziva povrća koje se sadi u vrtu.