• Bubamare – obilježavanje Dana djece sa Down sindromom, igra na naš način, zamjena papučica.

Frfići mozgalići – istraživanje i spajanje strujnog kruga, poticanje na samostalnost i suradnju kako bi se postigao željeni rezultatBubamare – obilježavanje prvog dana proljeća, likovna aktivnost, otiskivanje boje ispunjenim balonom, izrada cvjetova.