• Frfići mozgalići – istraživanje i spajanje strujnog kruga, poticanje na samostalnost i suradnju kako bi se postigao željeni rezultat
Ribice – Likovna aktivnost na temu Proljeće; poticanje razvoja fine motorike, mašte i vizualne percepcijeBubamare – obilježavanje Dana djece sa Down sindromom, igra na naš način, zamjena papučica.